Activitate Socială

Activitate Socială

S.C. CENTRUL DE CONSULTANTA SI DEZVOLTARE DURABILA S.R.L. - Întreprindere socială conform atestatului de întreprindere socială Seria AG/A Nr. 0110/07.09.2021, emis de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș. Misiunea socială a întreprinderii este de a oferi șanse egale pentru toții copiii și tinerii, astfel aceștia să devină adulții de care societatea are nevoie. Viziunea întreprinderii se rezumă prin șanse egale pentru integrare. În concordanță cu viziunea și misiunea întreprinderea are ca scop îmbunătățirea calității vieții copiilor proveniți din familii și medii defavorizate prin participarea acestora la activitățile propuse de noua întreprindere sociale.
Planurile de acțiune socială ce vor fi întreprinse în cadrul Întreprinderii Sociale CENTRUL DE CONSULTANTA SI DEZVOLTARE DURABILA S.R.L. merg pe doua axe: 1. Integrarea socială a tinerilor și în special a copiilor proveniţi din medii defavorizate constituie o prioritate pentru noua întreprindere socială. Această acțiune este gândită în așa fel încât să ajute copiii și tinerii în devenirea lor de adulți responsabili și integrați în societate. Principalele activități sociale ale întreprinderii includ organizarea unor evenimente de diseminare privind integrarea socială a tinerilor și în special a copiilor proveniţi din medii defavorizate și a unor tabere prin care oferim activități de tip recreativ – tabără de vară, fiind finanțate din veniturile înregistrate din activitatea economica întreprinderii sociale. Interesul dezvoltării unor forme de incluziune socială potrivite cu nevoile copiilor care provin din medii defavorizate reprezintă un vector de orientare în societate în condiţiile creşterii numărului de cazuri problemă în ultimii ani. Orice strategie de intervenţie, indiferent că vorbim despre proiecte dezvoltate de stat sau organizaţii private, are ca bază de pornire raţiuni pragmatice, utile pentru persoanele interesate. Componenta educaţională este definitorie pentru un copil sau tânăr, vulnerabilizarea socială caracteristică mediului social de provenienţă sau de incluziune poate genera un nivel scăzut de integrare în viaţă. 2. Furnizarea serviciilor de consultanță necesare pentru elaborarea, depunerea și implementarea de proiecte din Fondul Social European/surse nerambursabile, astfel suportul oferit ajungând indirect la un număr impresionant de persoane vizate de aceste proiecte, grupul ținta vizat de proiectele finanțate prin FSE – POCU, fiind în general de ordinul sutelor, majoritatea din categorii defavorizate.
Obiectivul social general al întreprinderii sociale CENTRUL DE CONSULTANTA SI DEZVOLTARE DURABILA S.R.L. este creșterea nivelului de trai și incluziune sociala a grupurilor vulnerabile răspândite la nivel național în cadrul comunităților defavorizate, respectiv integrarea socială a tinerilor și în special a copiilor proveniţi din medii defavorizate. Beneficiarii direcți ai întreprinderii sunt copii și tineri proveniți din medii defavorizate precum și familiile acestora. Problemele cu care se confruntă beneficiarii sunt lipsa veniturilor sau venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor, apartenența la familii defavorizate precum cele monoparentale, părinți cu probleme de sănătate, consumatori de alcool sau alte substanțe nocive, părinți agresivi, copii cu dizabilități. Beneficiarii indirecți ai întreprinderii îl reprezintă comunitatea locală precum și profesorii elevilor implicați în program care vor putea lucra mai ușor cu beneficiarii programelor. Amplasamentul grupului țintă vizat de întreprinderea socială se poate cuantifica la nivel național, însă acesta este definit la nivelul Regiunilor Sud – Muntenia și Sud Vest, având în vedere poziționarea întreprinderii în Județul Argeș, la limita dintre cele două regiuni.